Wat betekent?

Sagènn voert wegens verschillende gemeenten re-integratieprojecten uit. Het doen we vanuit meerdere plekken. Verlangen is jouw meer begrijpen over de projecten? Neem dan aanraking met het op.

In deze periode begeleidt onze Mobiliteitsexpert een kandidaat met zodra doel teneinde de medewerker in sporten te krijgen, te mobiliseren. Via het in kaart bezorgen van een wensen en (benutbare) mogelijkheden in een praktijk kan de arbeidsmarkt in enkele weken actief benadert geraken.

Dit voornaamste doel aangaande deze individuele training kan zijn dit wegnemen met belemmeringen. Hiermee vergroot je immers de kans op ons baan. Jouw leert uit jouw slachtofferrol te komen en ruimte te geven met andere kansen.

Is geen aangaande beide mogelijkheden ons keus vervolgens volgt ons re-integratie 2e spoor pad. Hierbij is gekeken op welke manier je werknemer voor iemand bedrijf kan worden geplaatst. Staatvandienst heeft specialisten in dienst om dit traject te begeleiden.

Ons arbeidsdeskundigen geeft hen raadgeving aan belastbaarheid, het aanpassen aangaande bezigheden of de inzet met voorzieningen ofwel hulpmiddelen welke ons succesvolle re-integratie geoorloofd vervaardigen.

In dit gezellige dorp Harmelen staat onze mooie en moderne locatie Vijverhof. Vijverhof is behalve ons fijne woonomgeving een deel de cliënten verder de plek waar de ondersteunende diensten zijn gehuisvest. In die functie maak jouw deel uit met dit team P&O.

Een jongeren worden ingeschreven door dit Jongerenloket. Ze volgen gedurende 6 maanden ons trainingsprogramma bij Sagènn teneinde onderwijsfit te worden en eigen doelen en ambities te bereiken.

We beschikken over plekken via dit gehele land van waaruit we mensen en bedrijven helpen met re-integratie. Waar nodig opweg helpen wij in de omgeving via ons een plaatselijke consultant met te stellen.

In Utrecht melden we uitvoering aan het project Back2School. Het doel van dit project kan zijn teneinde zoveel geoorloofd jongeren tussen een 18 en 27 jaar, zonder startkwalificatie terug te leiden naar onderwijs, zodat een jongeren ons snellere uitgangspositie op de arbeidsmarkt krijgen.

Zie de presentatie met onze coaches. Xynthesis zit op een bijzonder divers terrein over zakelijke, financiële en maatschappelijke dienstverlening, overheid en onderwijs.

Zoekt u werk en hebt u nauwelijks uitkering of ons nabestaandenuitkering? In sommige situaties mogen wij u dan ook opweg helpen bij dit vinden van ons baan. Kijk voor behulpzame feiten bij Begeleiding werkzoekenden buiten uitkering.

Op de afdeling re-integratiemanagement ontdekken wij een samenwerking essentieel, wij melden elkaar heldere feedback en communiceren op open wijze met elkander. Het kan zijn het gezamenlijke streven teneinde uitkeringen te verhelpen en/ofwel af te remmen.

Uitgangspunt kan zijn dat door jouw eigen inbreng een reïntegratie optimaal verloopt. Je initieert daar daar waar benodigd aanvullende interventies om de reïntegratie... 30+ dagen geleden - vacature opslaan - meer...

Jobcoaching houdt in dat uw werknemer met ons arbeidshandicap op een werkplek persoonlijk, intensief en resultaatgericht is begeleid en ondersteund via ons vaste jobcoach. In heel wat gevallen financiert re-intergratie utrecht dit UWV een inzet betreffende een jobcoach.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *